Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l.


IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale е непрофитна агенција која нуди обуки за јавни и приватни компании уште од 1955, акредитирана од регионот Friuli Venezia Giulia (VET Regional Law n. 76/82) и работи примарно преку јавни фондови.

Со нејзините осум центри во регионот Friuli Venezia Giulia и преку 17,000 корисници годишно, IAL игра важна улога во регионот од економска и културна гледна точка. Институцијата исто така е вклучена во истражувања, насочување и советување дури и на Европско ниво, промовира семинари и конференции на актуелни прашања. Во последните 12 месеци IAL Friuli Venezia Giulia направи повеќе од 1,000 курсеви наменети за 13,000 студенти со повеќе од 174,000 часови обука.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ


Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.