Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

IFRTS


Институтот за Тренинг и Истражување во Социјална Работа, Medico Social and Health (IFRTS) е Здружение со повеќе оддели:
- Приватно училиште за дипломи за Магистри I и II Магистри во Социјална Работа
- Центар за стручна обука и Институт за здравствена и социјална обука

Својата експертиза ја развива во развојот на информации, обука, истражување во побласта на социјална работа и здравје.
Одобрен е од Универзитетот, Регионалниот Директорат за Млади, Спорт и Социјална Кохезија (DRJSCS) и Регионот Корзика за подготвување на дипломи за курсевите за обука во областите наведени погоре.

IFRTS спроведува обука и истражување за Територијални Локални Власти, Државни Служби, здруженија, институции и претпријатија во областа и за студенти (луѓе што бараат вработување, вработени, раководители на институции и претпријатија).

На барање на професионалниот сектор и во интерес на близината, IFRTS е една од 7-те организации за обука за социјална работа присутни во регионите Provence Alpes Cote D'azur и Corsica, кои се фрупирани заедно во рамките на "RESOURCES POLE" со цел да ко-развијат VAE – Потврдување на Стекнатото Искуство шема за поддршка за дипломи за социјална работа во нивоата IV, III и II.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ


Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.